Šis ir  grafu teorijas lasāmmateriāls (tikai .pdf formātā) Diskrētās matemātikas kursam  Matemātikas bakalaura programmai. Tas pirms daudz gadiem bija iecerēts kā grāmata iesācējiem, bet tādā formā joprojām nav nobeigts. Pirmos paragrāfus varētu uzskatīt par daudzmaz nostabilizējušamies.

Diemžēl te pdf formātā man ne visai saprotamu iemeslu dēļ šobrīd uz dažiem datoriem ir problēmas ar vairākiem attēliem; tās radušās, failus konvertējot. To centīšos labot.


 1. nodaļa
1. Kā rodas grafi?
2. Kas ir grafs?
3. Grafu izomorfisms
4. Grafu paveidi
5. Grafu aprakstīšana
 2. nodaļa
7. Maršruti grafos
8. Maršrutu matricas
9. Eilera grafi
10. Planāri grafi


Par mani
Uz galveno lapu .


File translated from TEX by TTH, version 2.25.
On 18 Dec 2005, 15:06.