Ieguldījums Tavā nākotnē

Semantisko datubāzu platforma

Vienošanās Nr. 2011/0009/2DP/2.1.1.1.0/10/APIA/VIAA/112

Projekts „Semantisko datubāzu platforma nozaru speciālistiem”

Brīvi pieejama programmatūra


1. UML/OWL redaktors

OML/OWL redaktors OWLGrEd++, kas ietver projekta ietvaros izstrādātos kontrolētas dabiskās valodas un datubāzes piesaistes anotāciju atbalsta spraudņus

UML/OWL redaktora OWLGrEd jaunāko versiju iespējams lejupielādēt no http://owlgred.lumii.lv (ietver projekta ietvaros izstrādāto lietotāja lauku spraudni)


2. Semantisko datubāzu platforma

Platformas pamata komponente OBIS, pieejama atbilstoši GPL v.3 licencei.

Platformas atbalsta komponentes



Šajā lapā pieejamā programmatūra, izņemot platformas pamata komponenti OBIS, ir brīvi izmantojama lietojumos, kāda tā ir, bez garantijas uz noteiktu programmatūras īpašību spēkā esamību vai programmas piemērotību noteiktiem mērķiem. Programmatūras pieejamība šajā lapā nedod tiesības uz šīs programmatūras modifikāciju vai tālāku izplatīšanu.

Kontakti: karlis.cerans _at_ lumii _dot_ lv