Automātiskais stikla tīrītājs

Īss darbības apraksts.
Iekārta nosaka ūdens, sniega un netīrumu daudzumu uz priekšējā automašīnas stikla un izvēlas atbilstošu stikla tīrīšanas funkciju.
Īss idejas apraksts.
Idejas pamatā ir optiska sistēma un elektroniska iekārta, kuras iegūst sākotnējo attēlu. Un attēla apstrādes programma, kura analizē šo attēlu un pieņem lēmumu par atbilstošās funkcijas

Ideja ir parakstīta Pasaules un Latvijas patentos.
D.Deberne, L.M.LeBa, V.Nikulenkovs, P.Ručevskis. Procede de commande de nettoyage d'une surface de plaque par controle optique dinamique, et equipement de mise en oeuvre. 1998, Nr 98 160 97, VSEF 429, Francija.
K.Freivalds, L.M.LeBa, V.Nikulenkovs. Automatically controlled cleaning equipment for a plate surface presenting varied conditions of dirt contamination and the procedure for implementation. Eiropas Savienības, 2000.
V.Nikulenkovs, P.Ķikusts, K.Freivalds. A method and equipment for automatic optical detection and classification of a type of contamination on a vehicle window surface. AP/Ap-P561/01, Latvija, 2001.

Iekārtas attīstības stadija.
Iekārta tiek izmantota uz reālām automašīnām Latvijā un Krievijā. Ir iegūts tirdzniecības sertifikāts Krievijā.