Grafu teorijas un vizuālās informācijas apstrādes grupa

Grafu teorijas un vizuālās informācijas apstrādes grupa nodarbojas ar zinātņietilpīgu risinājumu izstrādi. Tas iekļauj gan inovatīvu ierīču veidošanu, gan matemātski sarežģītu programmatūras moduļu radīšanu. Galvenās darbības sfēras ir attēlu apstrādes un tehniskās redzes sistēmas kā arī grafu teorija un grafu zīmēšana.