Projekti

Mūsu zinātniskās intereses.
Grafu teorija, algoritmiskā ģeometrija, grafu zīmēšana, attēlu apstrāde, attēlu atpazīšana, attēlu analīze.
Kautkas par mums...

Grafu zīmēšana.
Šajā jomā esam piedalījušies divos lielos projektos. Pirmais projekts GRADE (no 1993. līdz 1999. gadam) bija izstrādāts Latvijas Universitātes Matemātikas un informātikas institūta PAL nodaļā. Projekta ietvaros tika izstrādāti visi diagrammu izvietošanas algoritmi.
Otrs projekts Tom Saywer Products (2000. līdz pašlaik) tiek izstrādāts kopā ar vienu no vadošajām pasaules kompānijām šajā jomā Tom Saywer Software . Šā projekta ietvaros ir izstrādāti visa veida grafu izvietošanas un savienojumu trasēšanas algoritmi Java platformai. Kā arī tiek izstrādāta virkne līdzīgu algoritmu C++ platformā.
Ir iegūtas godalgotās vietas grafu zīmēšanas sacensībās, kuras rīkotas Graph Grawing konferenču ietvaros.

Optiskie sensori.
Kopš 1985. gada esam piedalījušies virknē optisko sensoru izstrādes projektos.
Pirmā izstrādātā iekārta bija iespiesto plašu automātiskās kontroles iekārta ( AOI ), kura tika izstrādāta bijušajā rūpnīcā VEF.
Vēlāk tika izstrādātas virkne optisko iekārtu. Pašlaik tiek pielietotas tāda kā automātiskais stikla tīrītājs , viltoto monētu detektors , ruletes lodītes numura noteicējs . Kā arī tiek strādāts pie mēbeļu koka tapiņu defektu noteicēja un bez kontakta asins glikozes līmeņa noteicēja.

Grafu teorija Latvijā.


Attēlu apstrāde.
...